Reglement tweedehandsbeurs

Beste verkoper, Fijn dat u deelneemt aan onze tweedehandsbeurs.

De Jonge Gezinnen Actie organiseert volgende beurzen:
 • Tweedehandsbeurs - voorjaar: verkoop van baby-artikelen, lente -en zomerkleding tot 14 jaar, speelgoed en kinderboeken
 • Tweedehandsbeurs - najaar: verkoop van baby-artikelen, herfst- en winterkleding tot 14 jaar, speelgoed en kinderboeken
 • Speelgoedbeurs: verkoop van speelgoed en kinderboeken

Verloop van de tweedehandsbeurs:

1 - Registratie als nieuwe verkoper

Wie wenst te verkopen, dient zich eenmalig te registreren als verkoper op onze website. U bepaalt zelf uw gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee kan u zich ook de volgende beurzen aanmelden als verkoper. Wie zich registreert als verkoper, verklaart zich akkoord met dit reglement.

2 - Inschrijving

Inschrijven voor de verkoop van artikelen kan vanaf de vooropgestelde datum (zie homepagina), tot het maximum aantal lijsten bereikt is. Daarna komt U terecht op de reservelijst.

Inschrijven is enkel mogelijk via onze website. Na registratie kan u inloggen en een lijst aanmaken.

Uiterlijk 10 dagen voor de beurs dienen alle lijsten ingevuld te zijn via de website. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt. Lijsten die tegen deze limiet niet of ongeldig ingevuld zijn, worden automatisch afgesloten. Dit is onherroepelijk. Deze vrijgekomen lijsten worden toegekend aan mensen op de reservelijst.

Als bondslid betaal je 3 euro per lijst, indien je je lidnummer hebt ingevuld bij de registratie. Als niet-bondslid betaal je 6 euro per lijst. Een tweede -extra lijst- is mogelijk, mits betaling van 6 euro extra inschrijvingsgeld (zowel voor leden als niet-leden). Een verkoper kan maximaal twee lijsten aanmaken.

3 - Lijst aanmaken

U kan na de registratie op onze website zelf een lijst aanmaken. U geeft dan de te verkopen artikelen in met een beknopte omschrijving, maat en prijs. Let wel: enkel bedragen tot op een halve euro worden aanvaard (vb 1.5 en 3 euro zijn prima, 1.25 en 3.33 euro zullen geweigerd worden.). Volg hiervoor de stappen aangegeven op de website. U kan ook meer info vinden in de handleiding op de website.

4 - Etiketten

Op deze etiketten staan de nodige gegevens die u doorgaf (omschrijving, artikel, prijs) en een unieke barcode.

Vervang nooit zelf de etiketten door zelf geschreven kaartjes. De barcode wordt gebruikt om het verkopen van de artikelen vlotter, sneller te laten verlopen. Kleef de etiketten op een duidelijke plaats. Zorg dat ze voldoende kleven. Voor kleding kan u deze eventueel aan een kaartje met koordje hechten. Zorg ervoor dat uw etiketten niet 'gekreukt' hangen. Nooit rond een kapstok of rond knoopjes kleven. Gebruik ook geen kopspelden bij het vasthechten.

5 - Uurregeling

Woensdag voor de beurs

Op woensdag voor de beurs tussen 19.00u en 21u dienen de etiketten afgehaald te worden bij Isabelle Vercauteren - Tweehagen 78 (middelste rond punt in Tweehagen) Sint-Gillis-Waas. Bij afhaling van de etiketten wordt de betaling van deelname contant volbracht.
Gelieve gepast geld te voorzien!
Opgelet! Op de beurs zelf worden geen etiketten meer uitgedeeld!

Dag van de tweedehandsbeurs

10.00u tot 11.00u:
Binnenbrengen van de artikelen naar de polyvalente zaal 'de Route', Stationsstraat 201, 9170 St-Gillis-Waas. De artikelen die binnengebracht worden, moeten in goede, propere en gebruiksklare staat zijn. Er worden maximum 24 artikelen (pakketten) per lijst aanvaard. U geeft de artikelen af aan de medewerkers, die samen met u de lijst overlopen. Er kunnen op dit moment geen wijzigingen meer gebeuren ! Het is dan niet toegelaten de zaal zelf te betreden en aankopen te doen. De organisatoren zorgen zelf voor het uitstallen en ophangen van de kleding en andere artikelen. Bedjes, wiegjes, schommels, winkeltjes, etc. dient u wel zelf in elkaar te zetten! Voorzie het eventuele nodige materiaal hiervoor. Een artikel dat bestaat uit verschillende onderdelen, dient door de verkoper goed aan elkaar vastgemaakt te worden. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van een onderdeel.

13.00u tot 15.00u:
verkoop

16.30u tot 17.15u:
Afhalen van de niet verkochte artikelen en het afrekenen van de verkochte artikelen. Gelieve zeker wisselgeld mee te brengen! (vb: u verkocht voor 97.5 euro. Het is eenvoudiger indien wij 100 euro kunnen uitbetalen en u 2.5 euro wisselgeld geeft, dan u het exacte bedrag te moeten uitbetalen, met veel kleine eurootjes.) Er wordt pas tot afrekening overgegaan nadat uw lijst, samen met u en iemand van onze medewerkers, overlopen werd. Er wordt 10% van de verkoopprijs van de verkochte goederen ingehouden om de organisatiekosten te dekken. Hou hier dus rekening mee bij het bepalen van de verkoopprijs.

Let wel: er wordt uitbetaald tot een tiende eurocent precies (afgerond bedrag vb 102.23 euro wordt 102.2 euro en 102.27 euro wordt 102.3. Er wordt niet gewerkt met 1,2 en 5 eurocentjes). De Gezinsbond kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verdwenen artikelen en voor de kwaliteit van de verkochte artikelen.

Niet-verkochte artikelen worden NIET achtergelaten. Alle artikelen moeten opnieuw meegenomen worden door de verkoper.

Gelieve alle uren te respecteren. Er kunnen geen uitzonderingen gemaakt worden. Indien het niet lukt om tijdig aanwezig te zijn, dient u voor een derde persoon te zorgen voor de afhandeling van uw lijst.

Nog enkele afspraken:

 • Minimum 5 artikelen per lijst. Lijsten met minder artikelen worden niet aanvaard.
 • Geef voor ieder kledingstuk de juiste maat op, anders wordt het kledingstuk niet aanvaard.
 • De ervaring leert ons dat kledij soms te duur wordt geprijsd. Hou er rekening mee dat niet-merkkledij nieuw en goedkoop in bepaalde winkelketens wordt verkocht. Mensen zijn op zoek naar een interessante koop.
 • Kleding, indien mogelijk, op een kapstok binnenbrengen. Deze kledij verkoopt merkbaar vlotter. De kapstokken worden meegegeven bij verkoop van het kledingstuk.
 • Kledingstukken die samenhoren, goed samenbinden
 • Niet alle bedjes, parken, buggy's zijn even makkelijk in mekaar te plaatsen. Hang er een briefje aan met wat uitleg en eventueel uw telefoonnummer. Dat bevordert de verkoop ervan.
 • Vergeet niet voor elektrische apparaten de gebruiksaanwijzing bij te voegen. Oplaadbare toestellen of toestellen op batterijen moeten ter plaatse getest kunnen worden (batterijen meebrengen dus).
 • Beschadigde en/of vervuilde artikelen, artikelen met verkeerd aangebracht etiket, worden geweigerd.
 • Pakketten in doorzichtige verpakking stoppen en goed dichtmaken.
 • Niet toegelaten, tenzij nieuw: schoeisel, ondergoed, kousen
 • Niet toegelaten: zwangerschapskledij.

Vorige tweedehandsbeurzen waren een succes. Wij hopen dat u veel kan verkopen!

Bestuur Jonge Gezinnen Actie Sint-Gillis-Waas
Contacteer ons